Published: 08 February 2015

AfriSake: Mediaverklaring

30 Januarie 2015

ANC se grondplafon is irrasioneel en arbitrêr

ʼn Plafon op grondbesit kan die voorloper wees van beperkings op ander bates. Dit is die logiese gevolgtrekking indien die ANC hul nuutste beleidsbesluit oor grondhervorming deurvoer. Hierdie beleidsbesluit bepaal dat grondeienaarskap tot 12 000 ha beperk moet word.

Volgens AfriSake se uitvoerende hoof, Cornelius Jansen van Rensburg, kom die voorstel daarop neer dat die besit van bates deur die publiek beperk gaan word. ‟Die voorstel kan in beginsel van toepassing gemaak word op byvoorbeeld kapitaal, residensiële eiendom en roerende eiendom.”

Volgens Jansen van Rensburg is die ANC se beleidsoorweging in hierdie verband irrasioneel en arbitrêr. ‟12 000 hektaar grond in die Noord-Kaap verteenwoordig byvoorbeeld nie dieselfde produktiwiteitsvlak en waarde as 12 000 hektaar grond in Gauteng nie.”

Die ANC se denkfout lê in hul oortuiging dat ʼn mens ongelykheid kan aanspreek deur beperkings op eiendomsreg te plaas, terwyl die eintlike uitdaging ʼn gebrek aan besitreg is.

‟’n Plafon op grondbesit gaan niemand uit armoede ophef nie. Die staat behoort eerder informele nedersettings te formaliseer en volle besit van HOP-huise aan individue oor te dra,” het Jansen van Rensburg gesê.

Die ANC verstaan nie dat eiendomsreg ʼn fundamentele reg is wat nie beperk behoort te word nie. In die Suid-Afrikaanse geskiedenis het die staat as instelling telkens individue en gemeenskappe, ongeag ras, se eiendomsreg vervreem. Hierdie nalatenskap kan nie deur nuwe vorme van onteiening en beperkings op eiendomsreg besleg word nie.

Cornelius Jansen van Rensburg

Uitvoerende hoof:  AfriSake

072 190 3866

Directory

Featured