Ventersdorp

Ventersdorp

Nolte stasie te Ventersdorp:   Die Enigste toetsterrein in die land vir nuwe lokomotiewe uit China.

Transnet toet Dit is nie algemeen bekend, altans nie buite die Transnet kringe nie dat al die nuwe lokomotiewe, sowel as sekere verbeteringe op bestaande lokomotiewe, net buite Ventersdorp aan ekstensiewe toetse onderwerp word, voordat dit in die res van die land in gebruik geneem word.

Die toetsterrein by die Nolte stasie, ongeveer 10 km vanaf Ventersdorp, word al vir baie jare gebruik om die toetse uit te voer. Die toetsseksie by Nolte is gekies omdat dit aan bepaalde tegniese vereistes voldoen, wat vir die elektromagnetiese versoenbaarheidstoetse benodig word. Die toetse verseker dat die nuwe lokomotiewe nie die bestaande sinjaalstelsels en ander elektroniese toerusting in the omgewing van die lyn kan beïnvloed nie. Transnet is tans besig met die vernuwing van hulle lokomotief-vloot en het ‘n tender vir 95 Klas 20E lokomotiewe aan die Chinese vervaardigers CSR toegeken. Die lokomotiewe sal aangewend word om Transnet se “Market Demand Strategy (MDS)” te ondersteun. Die afgelope week is die eerste twee van die lokomotiewe, deur ingenieurs van Transnet en CSR, by Nolte getoets vir die genoemde elektromagnetiese versoenbaarheid. Die eerste 10 lokomotiewe word in China gebou, en die balans sal in Suid Afrika gebou word deur Suid Afrikaanse tegniese vaklui opgelei in China. Dit dra by tot die ontwikkeling van plaaslike vaardighede en die industrie.

Op die foto is Dr. Bennie Steyn van Transnet Freight Rail, en Xing Tau hoofingenieur van CSR na die voltooiing van die toetse.

Directory

Featured